วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
สรุปผลการขึ้นทะเบียนนักศึกษา (รอบเพิ่มเติม)
ประจำวันที่ 05/08/2020
จำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 164 คน ขึ้นทะเบียน 110 คน

ตรวจสอบสถานะ

Copyright © 2020 วท.กำแพงเพชร. All rights reserved.