วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 05/08/2020 จำนวนทั้งสิ้น 3 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน สถานะสั่งจองเครื่องแบบ
1 20102631944 รพี แสงทอง 2010201 - สาขาเครื่องมือกล ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
2 20102631932 แสนธารี ฟั้นล้อม 2010201 - สาขาเครื่องมือกล ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
3 3102632031 เกษมศักดิ์ ฉิมแป้น 2010201 - สาขาเครื่องมือกล ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว