วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 05/08/2020 จำนวนทั้งสิ้น 2 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน สถานะสั่งจองเครื่องแบบ
1 20102631935 อนุชา วังหล้า 2010204 - สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
2 20102632011 สาทิต จีนเอม 2010204 - สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ยังไม่ลงทะเบียน ยังไม่ชำระ