วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 05/08/2020 จำนวนทั้งสิ้น 2 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน สถานะสั่งจองเครื่องแบบ
1 20103631941 จีรวัฒน์ พิมพ์สวรรค์ 2010301 - สาขางานผลิตภัณฑ์ ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
2 20103631995 เจษฎา สุวรรณบาง 2010301 - สาขางานผลิตภัณฑ์ ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ