วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 05/08/2020 จำนวนทั้งสิ้น 10 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน สถานะสั่งจองเครื่องแบบ
1 20104631987 การัณยภาส แสงเมล์ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง ลงทะเบียนแล้ว รออนุมัติ
2 20104631997 อธิวัฒน์ รักชาติ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
3 20104632009 สงกรานต์ นังคัล 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
4 20104631996 ภพตะวัน ชามัดสิมา 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
5 20104632078 พัฒนชัย เดชเดชะ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
6 20104632080 ฟ้าประทาน วิลัยรัฐ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
7 20104631986 ธนวัฒน์ มีโต 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
8 20104632065 อภิรักษ์ อินทรศรี 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
9 20104632074 สุรภูมิ คุ่ยสาหร่าย 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
10 20104632076 สรยุทธ อิ่มสวัสดิ์ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ