วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 05/08/2020 จำนวนทั้งสิ้น 3 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน สถานะสั่งจองเครื่องแบบ
1 20105632020 กมลพชร อินเมฆ 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
2 20105632006 สาริศา คงขันทร์ 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
3 20105631981 วราเทพ คงจุ้ย 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ