วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 05/08/2020 จำนวนทั้งสิ้น 2 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน สถานะสั่งจองเครื่องแบบ
1 20202632038 ขวัญจิรา ใจนิ่ม 2020201 - สาขางานการตลาด ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
2 20202631989 สริตา โทเวียง 2020201 - สาขางานการตลาด ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ