วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 05/08/2020 จำนวนทั้งสิ้น 1 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน สถานะสั่งจองเครื่องแบบ
1 20406631934 ชัยวัฒน์ คัฒจรรย์ 2040601 - สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ