วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 05/08/2020 จำนวนทั้งสิ้น 3 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน สถานะสั่งจองเครื่องแบบ
1 3101631962 พิพัฒน์พงษ์ จรูญชาติ 310101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
2 3101632029 เกียรติศักดิ์ เมืองงาม 310101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
3 3101632082 บุญโชค เพ็งศิริ 310101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ