วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 05/08/2020 จำนวนทั้งสิ้น 4 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน สถานะสั่งจองเครื่องแบบ
1 3105632046 สุรวิชญ์ ชัดแป้น 310501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
2 3105632050 กิตติศักดิ์ มาเกิด 310501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
3 3105632081 เทอดภูมิ โพไข่ 310501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
4 3105632090 เกตุมณี ใจแสน 310501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ