วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 05/08/2020 จำนวนทั้งสิ้น 4 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน สถานะสั่งจองเครื่องแบบ
1 3106631975 กัณฑ์เอนก โยธิโน 310601 - สาขางานก่อสร้าง ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
2 3106632035 กษิดิศ ลิ่มสกุล 310601 - สาขางานก่อสร้าง ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
3 3106632087 ณัฐกรานต์ จุ้ยขาว 310601 - สาขางานก่อสร้าง ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
4 3106632023 ธิชากร โท้นพราหม 310601 - สาขางานก่อสร้าง ลงทะเบียนแล้ว รออนุมัติ