วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 05/08/2020 จำนวนทั้งสิ้น 2 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน สถานะสั่งจองเครื่องแบบ
1 3108631954 สุธีรา พุดทยา 310801 - สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
2 3108632045 แพรวณภา เกิดใจดี 310801 - สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ