วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 05/08/2020 จำนวนทั้งสิ้น 3 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน สถานะสั่งจองเครื่องแบบ
1 3201632007 เบญจมาศ พรหมเมศ 320101 - สาขางานการบัญชี ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
2 3201632037 ปิยวรรณ น้อยฉลาด 320101 - สาขางานการบัญชี ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
3 3201632034 นิสรา กาฮือ 320101 - สาขางานการบัญชี ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ