วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 05/08/2020 จำนวนทั้งสิ้น 2 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน สถานะสั่งจองเครื่องแบบ
1 3202632089 นันท์ภัส มณีศรีวงค์ 320201 - สาขางานการตลาด ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
2 3202632088 ปิยธิดา คำไวย์ 320201 - สาขางานการตลาด ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ