วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 05/08/2020 จำนวนทั้งสิ้น 2 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน สถานะสั่งจองเครื่องแบบ
1 3203631957 สุวนันท์ ตุ้ยบาง 320301 - สาขางานการเลขานุการ ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
2 3203631976 สุภาวิณี พงษ์แขก 320301 - สาขางานการเลขานุการ ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ