วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 05/08/2020 จำนวนทั้งสิ้น 2 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน สถานะสั่งจองเครื่องแบบ
1 3204631966 รัตนาภรณ์ อินช่วย 320401 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
2 3204632012 ปรียาภรณ์ แซ่ลิ้ม 320401 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว