วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 05/08/2020 จำนวนทั้งสิ้น 3 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน สถานะสั่งจองเครื่องแบบ
1 3406631956 ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิทธิ์ 340601 - สาขางานการจัดงานดอกไม้และงานประดิษฐ์ ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
2 3406631974 กันยารัตน์ หวังโสม 340601 - สาขางานการจัดงานดอกไม้และงานประดิษฐ์ ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
3 3406632069 จิณวัตร จักรเข็ม 340601 - สาขางานการจัดงานดอกไม้และงานประดิษฐ์ ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ