วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 05/08/2020 จำนวนทั้งสิ้น 1 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน สถานะสั่งจองเครื่องแบบ
1 3901632033 วีรพล นิลประยูร 390101 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ