วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
ระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ประจำวันที่ 24/01/2022
จำนวนนักศึกษาใหม่ทั้งสิ้น 0 คน ขึ้นทะเบียน 0 คน

เข้าสู่ระบบสำหรับขึ้นทะเบียน

ระดับ ปวช. จำนวนทั้งสิ้น คน
ขึ้นทะเบียนแล้ว คน คิดเป็น nan %
KPT: Regis Chart Table 'kptacth_regis.tb_student' doesn't exist
ระดับ ปวส. จำนวนทั้งสิ้น คน
ขึ้นทะเบียนแล้ว คน คิดเป็น nan %
KPT: Regis Chart Table 'kptacth_regis.tb_student' doesn't exist

ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

[ สำหรับงานทะเบียน ] [ สำหรับงานส่งเสริมฯ ] เข้าใช้งาน 0 ครั้ง
Copyright © 2021 วท.กำแพงเพชร. All rights reserved.