วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
ระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ประจำวันที่ 04/10/2022
จำนวนนักศึกษาใหม่ทั้งสิ้น 1,761 คน ขึ้นทะเบียน 1,441 คน

เข้าสู่ระบบสำหรับขึ้นทะเบียน

ระดับ ปวช. จำนวนทั้งสิ้น 844 คน
ขึ้นทะเบียนแล้ว 688 คน คิดเป็น 81.52 %
KPT: Regis Chart
ระดับ ปวส. จำนวนทั้งสิ้น 917 คน
ขึ้นทะเบียนแล้ว 753 คน คิดเป็น 82.12 %
KPT: Regis Chart

ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

PHP Captcha
[ สำหรับงานทะเบียน ] เข้าใช้งาน 46,947 ครั้ง
Copyright © 2022 วท.กำแพงเพชร. All rights reserved.