วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
ระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ประจำวันที่ 27/11/2021
จำนวนนักศึกษาใหม่ทั้งสิ้น 2,011 คน ขึ้นทะเบียน 1,630 คน

เข้าสู่ระบบสำหรับขึ้นทะเบียน

ระดับ ปวช. จำนวนทั้งสิ้น 1026 คน
ขึ้นทะเบียนแล้ว 826 คน คิดเป็น 80.51 %
KPT: Regis Chart
ระดับ ปวส. จำนวนทั้งสิ้น 985 คน
ขึ้นทะเบียนแล้ว 804 คน คิดเป็น 81.62 %
KPT: Regis Chart

ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

[ สำหรับงานทะเบียน ] [ สำหรับงานส่งเสริมฯ ] เข้าใช้งาน 74,323 ครั้ง
Copyright © 2021 วท.กำแพงเพชร. All rights reserved.