วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 21/10/2021 จำนวนทั้งสิ้น 4 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน สถานะสั่งจองเครื่องแบบ
1 30102640889 ศราวุฒิ พรวนแก้ว 3010204 - สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
2 30102640989 ประเสริฐ เพชรนิล 3010204 - สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
3 30102640729 พุฒิพงศ์ พิมาลัย 3010204 - สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
4 30102641028 พงษ์พิชิต หายะชู 3010204 - สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ